Privacybeleid

De onderneming Garsou Angenot (hierna genoemd "Garsou Angenot", "wij" of "ons/onze") hecht veel waarde aan de bescherming van en het respect voor uw persoonlijke levenssfeer. Deze privacyverklaring informeert u over onze praktijken met betrekking tot het opslaan, gebruiken en openbaar maken van gegevens waartoe u toegang hebt via onze website Garsou Angenot (hierna te noemen de "Website").

In deze privacyverklaring (ook in ons online privacybeleid en in alle documenten die u vanaf hier kunt openen, evenals in onze Cookieverklaring) bent u gebonden aan de voorwaarden waaronder u persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt, kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Wij willen u vragen om dit document grondig door te lezen om onze praktijken inzake de verwerking van uw persoonlijke gegevens te kennen en te begrijpen.

Door gebruik te maken van de website van Garsou Angenot, aanvaardt de gebruiker impliciet dit privacybeleid.


1. Welke persoonlijke gegevens verzamelen wij ?

Uw persoonlijke gegevens (hierna vermeld als 'persoonlijke gegevens') zijn gegevens die u kunt identificeren, en dit ofwel rechtstreeks (gegevens zoals uw achternaam en voornaam), ofwel onrechtstreeks (gegevens zoals uw postcode, telefoonnummer of contractnummer).

Tijdens onze interactie met u kunnen wij ertoe verplicht worden om verschillende gegevens te verzamelen :

  • identificatiegegevens (achternaam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, ...) ;
  • demografische gegevens (zoals geslacht, taal, leeftijd);
  • beroepsgevens ;
  • geolokalisatiegegevens, zoals uw IP-adres ;
  • gegevens betreffende de navigatie en het gedrag op onze website.

2. hoe en waarom controleert u uw persoonsgegevens ?

2.1. als u een contactverzoek heeft via onze website

Als u een contactverzoek heeft via onze website, geven wij u uw adres, telefoonnummer, woonplaats en e-mailadres.

Wij kunnen u ook voorzien van alle informatie die u nodig heeft over onze producten en diensten. Wij kunnen, na uw contactverzoek, tevens meerdere keren contact met u opnemen om uw informatieaanvraag op te volgen. Wij zullen dit doen op basis van ons legitieme recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en in het geval van een verzoek, informatieaanvraag of contactverzoek.

Wij bewaren e-mails inzake contactverzoeken gedurende twee (2) jaar. Deze worden permanent verwijderd.

2.2 Wanneer u zich registreert op onze nieuwe website

Wanneer u zich registreert op onze nieuwe website, kunnen wij u uw naam en e-mailadres toesturen.

Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zullen wij u informatie sturen over onze producten en diensten en andere informatie waarvan wij denken dat u daarin geïnteresseerd bent.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, zodat u onze nieuwsbrief niet meer ontvangt.

Uw gegevens worden bewaard zolang u ons de toestemming geeft om onze nieuwsbrief te ontvangen.

2.3. Terwijl u op onze website navigeert

Wanneer u onze website bezoekt, worden er serverlogs opgeslagen. Deze logs worden altijd opgeslagen als de gebruiker goed geïnformeerd is over de integriteit van het logsysteem en als de logs worden opgeslagen om het systeem te controleren en eventuele fouten op te sporen.


3. Hoe kunnen we onze klanten beschermen ?

Uw persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden die contractueel zijn overeengekomen Garsou Angenot te gebruiken of die zich hebben afgemeld voor Garsou Angenot. Hun toegang is beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben om hun taak uit te voeren. Garsou Angenot zorgt ervoor dat uw klanten op de hoogte zijn van de technische en organisatorische specificaties van uw producten en de garantie dat deze producten veilig te gebruiken zijn.


4. Hoe en op welke manier worden uw producten overschreven ?

In de eerste plaats willen wij u informeren over onze persoonlijke klanten binnen de Europese Unie. Naast het feit dat een deel van onze medewerkers werkzaam is in landen waar de Europese Unie aanwezig is ('Derde landen'), zullen we ook een deel van onze medewerkers naar Derde landen verwijzen. Dit kan met name het geval zijn naar Derde landen waarvoor de Europese Commissie geen beslissing heeft genomen of dit land wel een passend beschermingsniveau hanteert. In dergelijk geval zorgen wij ervoor dat deze overdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en dat deze een voldoende hoog beschermingsniveau van de persoonlijke levenssfeer en de grondrechten van de personen garandeert (met name door standaard contractuele clausules van de Europese Commissie).


5. Uw rechten

U geniet een bepaald aantal rechten inzake uw persoonlijke gegevens en de verwerking ervan. U beschikt over de volgende rechten :

  • Recht op toegang ;
  • Recht op rechtzetting ;
  • Recht op verwijdering (recht om te vergeten) ;
  • Recht op beperking ;
  • Recht op overdraagbaarheid.

6. Cookies en soortgelijke technologieën

Voor meer informatie kunt u ons Cookiebeleid raadplegen..


7. Links naar andere websites en media en social media

Onze website kan soms links bevatten naar de websites van onze partners of derde ondernemingen. Houd er rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik van de inhoud van deze websites wanneer u deze links opent. Wij willen u vragen om kennis te nemen van het privacybeleid van deze websites alvorens uw persoonlijke gegevens overdraagt.


8. Wijziging van ons privacybeleid

Af en toe kunnen wij genoodzaakt zijn om wijzigingen en verbeteringen aan dit privacybeleid aan te brengen. Indien wij van mening zijn dat deze wijzigingen belangrijk zijn, brengen wij u hiervan op de hoogte op een (of meerdere) van de volgende wijzen: (1) door de wijzigingen op de website te plaatsen, of (2) door u een e-mail of bericht over de wijzigingen te sturen. Wij willen u eraan herinneren dat u voor deze belangrijke details zelf een regeling kunt treffen. De wijzigingen zijn van kracht van het ogenblik dat ze worden bekendgemaakt en u deze hebt aanvaard. Dit privacybeleid kan opzij worden gezet door het feit dat u deze website alleen gebruikt als u het privacybeleid hebt gelezen en begrepen.


9. Contact

Voor vragen over dit privacybeleid of voor aanvragen inzake uw persoonlijke gegevens, kunt u contact met ons opnemen door :


Versie bijgewerkt op 24 mei 2018