Algemene gebruiksvoorwaarden en juridische informatie


Kwaliteit van de informatie en de dienst en beperking van verantwoordelijkheid

Garsou Angenot besteedt de meeste zorg aan de opmaak van zijn website. Dit garandeert ook de nauwkeurigheid van de verstrekte informatie. De gebruiker dient zich bewust te zijn van het feit dat deze informatie, onderhevig aan toepasselijke wetgeving, gepubliceerd kan worden. Dit betekent dat Garsou Angenot niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de website of het gebruik ervan.

De hyperlinks die worden weergegeven op de homepage en die gebruikers linken naar andere websites vallen niet onder de aansprakelijkheid van Garsou Angenot met betrekking tot de beëindiging van deze websites. De risico's verbonden aan het gebruik van deze websites zijn volledig ten laste van de gebruiker. Deze dient zich te schikken naar de gebruiksvoorwaarden.

Bovendien kan Garsou Angenot niet verantwoordelijk worden gehouden voor de fouten in de websiteadressen of de domeinnamen die voorkomen op de website.

Ondanks de inspanningen die werden geleverd om zoveel mogelijk elke verstoring door technische problemen te vermijden, wijst Garsou Angenot alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot verstoringen van de diensten of enere technische problemen.


Intellectuele eigendomsrechten

Het ontwerp, de lay-out, illustraties en andere voorbeeldelementen van de website vallen onder het auteursrecht van de auteurs of, in het geval van gegevensbanken, onder een specifiek auteursrecht. Al deze elementen vormen het eigendom van Garsou Angenot of, desgevallend van een derde partij Garsou Angenot de nodige toestemmingen heeft verkregen.

Behoudens een andersluidende beding kan de tekstinformatie of de cijferinformatie gratis worden gebruikt mits de bron vermeld wordt enkel voor niet-commerciële of publicitaire doeleinden. Elk gebruik van deze informatie voor commerciële of reclamedoeleinden, evenals elk gebruik of gebruik van andere voorbeeldelementen van de website, zoals grafieken, tekst, afbeeldingen, grafieken of afbeeldingen van computerbestanden, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit bericht kan worden verzonden naar het adres Garsou Angenot (info@garsou-angenot.be).Doorgegeven informatie

Geef geen illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, schandalige, valse, provocerende, pornografische of godslasterlijke informatie door, of eender welke andere informatie die kan leiden tot burgerlijke of strafrechterlijke aansprakelijkheid overeenkomstig de wetgeving van het gebied waaronder de website valt.